Svenska HPN-F�reningen

Vad är Hem Parenteral Nutrition, HPN?

Intravenös (parenteral) näring ges som dropp direkt in i blodbanan via en stor ven (blodåder). I Sverige har denna typ av hembehandling funnits sedan början av 1980-talet. HPN-patienter behöver intravenös näringstillförsel under lång tid, hela uppväxten eller kanske hela livet. Dessa barn och ungdomar klarar inte av att på vanligt sätt genom mag-tarmkanalen, ta upp näring från födan. Man kan i detta läge undvika undernäring genom att tillföra näring direkt i blodbanan via så kallad venkateter eller venport. Om barnet behöver intravenös näring i hemmet, är det viktigt att föräldrarna får en grundlig utbildning i behandlingsmetoden. Man uppskattar att det i Sverige finns 30-40 barn och ungdomar som växer upp med näringsdropp i hemmet.


Hur bedriver vi vår verksamhet?

Sommarträffar

Föreningens främsta målsättning är att varje år kunna arrangera en familjeträff i kombination med årsmöte. Det är mycket värdefullt för HPN-barnen och deras familjer att få träffa andra familjer i samma situation.

Forskning och utveckling

Föreningen följer forskning och utveckling med hjälp av läkare, sjuksköterskor och dietister med flera som har patienter med HPN.

HPN-Spegeln

Som medlem eller stödmedlem får Du vårt föreningsblad som utkommer 1 gång per år.

Stadgar


Styrelsen 2013-2014

Ordförande

Maine Forsberg
0706-58 55 83, maine.forsberg@telia.com

Vice ordförande

Anna Olsson
070-7652522, goda_dagar@hotmail.com

Sekreterare

Elin Wahlstedt
070-833 08 07, ealw@live.se

Kassör

Jennie Högberg Bergman
070- 325 81 29, jennie@bergman.nu

Ledamot/Ungdomsansvarig

Ann-Louise Ragnarsson
0708-677885, a_ragnarsson@hotmail.com

Ledamot

Jonas Forsberg
070-513 29 23, hej@jfp.se

Suppleant

Mari Wallin
0702-42 62 58, mawal@telia.com

Spegeln

Anna Olsson
070-7652522, goda_dagar@hotmail.com