Svenska HPN-F�reningen

Sommarträffen


Styrelsemöten

Styrelsen har telefonmöten ca en gång i månaden samt träffas en gång i halvåret. Årsmöte sker i samband med sommarträffen en gång per år.

Forskning och utveckling

Föreningen följer forskning och utveckling med hjälp av läkare, sjuksköterskor och dietister med flera som har patienter med HPN.

HPN-Spegeln

Som medlem eller stödmedlem får Du vårt föreningsblad som utkommer 1 gång per år.