Svenska HPN-F�reningen

Vad är Hem Parenteral Nutrition, HPN?

Intravenös (parenteral) näring ges som dropp direkt in i blodbanan via en stor ven (blodåder). I Sverige har denna typ av hembehandling funnits sedan början av 1980-talet. HPN-patienter behöver intravenös näringstillförsel under lång tid, hela uppväxten eller kanske hela livet. Dessa barn, ungdomar och vuxna klarar inte av att på vanligt sätt genom mag-tarmkanalen, ta upp näring från födan. Man kan i detta läge undvika undernäring genom att tillföra näring direkt i blodbanan via så kallad venkateter eller venport. För att kunna sköta behandlingen med intravenös näring i hemmet, är det viktigt att alla som berörs får en grundlig utbildning i behandlingsmetoden före hemgång.


Hur bedriver vi vår verksamhet?

Sommarträffar

Föreningens främsta målsättning är att varje år kunna arrangera en familjeträff i kombination med årsmöte. Det är mycket värdefullt för alla med HPN och deras familjer att få träffa andra familjer i samma situation.

Forskning och utveckling

Föreningen följer forskning och utveckling med hjälp av läkare, sjuksköterskor och dietister med flera som har patienter med HPN.

HPN-Spegeln

Som medlem eller stödmedlem får Du vårt föreningsblad som utkommer 1 gång per år.

Stadgar


Styrelsen 2020-2021


Ordförande

Maine Forsberg
0706-58 55 83, maine.forsberg@gmail.com

Vice ordförande

Åsa Hagenbrink
asa.hagebrink@hotmail.com

Sekreterare

Anna Hallgren
anna.hallgren@live.se

Kassör

Jennie Högberg Bergman
070-325 81 29, jennie73.jb@gmail.com

Ledamot

Erik Adler
97eadler@gmail.com

Suppleant

Björn Nilsson
bjorn.a.nilsson@telia.com

Sara Wallin
sawal@telia.com