Välkommen till Svenska HPN-föreningen

Vi är en förening för barn, ungdomar och vuxna med behov av intravenös näringstillförsel i hemmet, dropp i hemmet.

Senaste nyheter från HPN

midsommarstång

Efter beslut i HPN-styrelsen har vi utvecklat en ny hemsida med syfte att skapa bättre engagemang, bättre samarbete med systerföreningar både i Sverige och internationellt samt underlätta administrationen kring medlemshantering, anmälningar och sponsorer.

Läs mer

Vara Folkhögskola bild

Välkommen till HPN-föreningens sommarträff 13-16 juni 2024. Sommarträffen kommer i år att hållas på Vara Folkhögskola i Vara. 

Läs mer

Partners