Svenska HPN-F�reningen

Välkommen till Svenska HPN-Föreningen


Vi är en förening för barn, ungdomar och vuxna med behov av intravenös näringstillförsel i hemmet, dropp i hemmet. HPN är en förkortning av Hem Parenteral Nutrition även kallad TPN (Total Parenteral Nutrition. Föreningen bildades den 20 mars 1993 av föräldrar till barn som växer upp med parenteral nutrition. Våra medlemmarnas diagnoser är bland annat kort tarm, pseudoobstruktion, kronisk diarré, Hirschsprungs sjukdom.

Föreningens mål är att tillgodose HPN-familjernas gemensamma intressen genom att t ex:

  • Inhämta och sprida kunskap om intravenös näringstillförsel och dess skötsel i hemmet
  • Upplysa medlemsfamiljerna om möjligheterna till samhällsstöd
  • Fungera som stöd åt HPN-familjer över hela landet
  • Stå i tät kontakt med forskning och utveckling på området
  • Utveckla internationella kontakter

Så här blir du medlem!

Diagnosbärare

Du, ditt barn eller ungdom som får intravenös näringstillförsel i hemmet blir huvudmedlem i föreningen för 150:-/år. Ni övriga i familjen betalar 50:-/familjemedlem/år (boende på samma postadress).

Stödmedlem

Även stödmedlemmar är välkomna. Här ryms mor- och farföräldrar, anhöriga, vänner och bekanta, vårdpersonal och andra. Alla som tillsammans vill bidra till möjligheten att arbeta för vår målsättning samt att ge ett medmänskligt stöd. Stödmedlem: 100:-/person/år.

Företag

Även du som är företagare kan stödja vår förening med valfritt belopp.

Plusgiro 727 968-0
Bankgiro 5861-9115
Swish nr. 1231744556
Skriv avsändare och vad det gäller i meddelanderutan
Org.nr 889601-1569

Kontakta gärna vår ordförande om det är något Du vill fråga om:

Maine Forsberg
Stranne 225
891 96 ARNÄSVALL

Telefon: 0660-37 51 07
Mobil: 070-658 55 83
E-post: maine.forsberg@gmail.com


Tack till våra Bidragsgivare

Vi vill tacka de sponsorer som gjort det möjligt för oss att kunna träffas detta år!

  • Dahlströmska Stiftelsen
  • Åhlénsstiftelsen
  • Stiftelsens Hierta-Retzius stipendiefond