Välkommen till Svenska HPN-föreningen

Vi är en förening för barn, ungdomar och vuxna med behov av intravenös näringstillförsel i hemmet, dropp i hemmet.

Senaste nyheter från HPN

midsommarstång

Efter beslut i HPN-styrelsen har vi utvecklat en ny hemsida med syfte att skapa bättre engagemang, bättre samarbete med systerföreningar både i Sverige och internationellt samt underlätta administrationen kring medlemshantering, anmälningar och sponsorer.

Läs mer

agestagarden-konferens

Välkommen till HPN-föreningens sommarträff 3-6 augusti 2023 på Ågesta kursgård, Stockholm.

Läs mer

Partners