Personuppgifter lagras enligt GDPR

För att kunna hantera din medlemsavgift, ditt medlemskap, anmälningar till HPN-föreningens aktiviteter samt beställningar/inköp från butiken, via hemsidans beställningsformulär eller vid gåvor behöver vi lagra dina personuppgifter. Det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 2016/679). HPN-föreningen kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till företag och/eller organisationer utanför vår egen krets/verksamhet.

Vad är personuppgifter: Med personuppgifter menas information som kan härledas till en identifierad eller identifierbar fysisk person, till exempel namn, e-postadress och personnummer.
När du registrerar dig som medlem, anmäler dig till någon av HPN-föreningens aktiviteter via vår hemsida www.hpn.se eller via post/mejl, gör inköp/beställning från butiken eller hemsidans beställningsformulär eller ger en gåva, sparar vi, HPN-föreningen, Stranne 225, 891 96 Arnäsvall, org. nr. 889601-1569, de uppgifter som du lämnar om dig själv.

När du godkänner medlemsvillkoren så samtycker du till: Uppgifter sparas och behandlas i HPN-föreningens IT-system. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation samt för att kunna kontakta dig, sända ut information och föreningens medlemstidning HPN-spegeln samt inbjudningar att delta i olika aktiviteter. De uppgifter som kommer att behandlas är sådana uppgifter som du lämnar till oss genom att använda formulär via hemsidan eller via post/mejl, så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Viktigt att veta är att vi alltid vidtar lämpliga åtgärder och beaktar gällande regelverk för det fall att de personuppgifter vi hanterar behöver lämnas till utomstående. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra utvalda företag och verksamheter som vi samarbetar med, till exempel HPN-föreningens läns- och regionavdelningar eller till tryckeri och distributör i samband med adressering och utskick av HPN-spegeln. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Personuppgifter som du lämnar vid inköp från butiken samt från hemsidans beställningsformulär lagras i ett kundregister.

Foton/bilder: HPN-föreningen kommer att informera om fotografering på aktiviteter som årsmöte, familjeläger och utbildningsdagar m.m. och samla in godkännande (samtycke) från deltagare angående publicering av foton i exempelvis HPN-spegeln, på HPN-föreningens hemsida, i sociala medier samt arkivering i bland annat föreningsarkiv.

E-post: Vi hanterar även personuppgifter då någon kontaktar oss per e-post och vi har rutiner för att rensa bland de personuppgifter som vi hanterar i sammanhanget.

Sociala medier: Vi hanterar också personuppgifter då någon kontaktar oss via våra sociala medier (Facebook och Twitter). Alla personuppgifter som lämnas på våra sociala medier kan läsa, inhämtas och användas av andra användare. Det har vi ingen kontroll över. Vi tar därför inget ansvar för personuppgifter som användare lämnar i våra sociala medier. Men, om någon ställer en personlig fråga via sociala medier, döljer vi frågan för tredje part och hänvisar personen som ställer frågan till vår e-postadress, info@hpn.se. Mer information om sociala medier finns på Datainspektionens hemsida.

Hemsida: Viktigt att veta är också att på den här webbplatsen finns det länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av den här personuppgiftspolicyn. Du bör ta del av del av dessa webbplatsers personuppgifts-/integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

Om kakor (cookies) på www.hpn.se: De som använder en webbplats ska enligt lag får information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en liten textfil med information som sparas på besökarens dator när denne besöker webbplatsen. Textfilen används bland annat för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. På HPN-föreningens webbplats använder vi så kallade sessionskakor. När du besöker www.hpn.se skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att underlätta navigering på webbplatsen. När du avslutat besöket försvinner kakan. Om du handlar i HPN-föreningens webbutik används persistenta cookies (exempelvis sparas en produkt som du tidigare lagt i varukorgen). HPN-föreningen använder tredjepartcookies för analys av användning av webbplatsen via Google Analytics. Tredjepartcookies används också av sociala medier som Twitter och Facebook. Genom att besöka www.hpn.se accepterar du att vi använder kakor. (Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av den möjligheten i din webbläsares säkerhetsinställningar. Då lagras inga kakor på din dator. Du kan också göra en inställning som varnar varje gång en kaka dyker upp och avgöra från fall till fall om du vill tillåta den eller inte.) Läs mer om kakor här: Post- och telestyrelsen.

Samtycke via HPN-föreningens hemsida www.hpn.se: Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner” (finns på sidor med formulär i samband med exempelvis anmälan till aktivitet) samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den nyss beskrivits. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig, samt återkalla ditt samtycke helt eller delvis.

Samtycke via blankett: Vid vissa tillfällen kommer vi att använda en blankett för samtycke om personuppgiftsbehandling.
Vid eventuella frågor angående behandlingen av personuppgifter, återkallelse av samtycke eller begäran om rättelse, kontakta HPN-föreningen på ovan angiven address eller e-post info@hpn.se
I vår integritetspolicy för medlemmar i HPN-föreningen och dess läns- och regionavdelningar, som du kan hämta via länken – har vi förtydligat informationen kring hur, varför och hur länge vi behandlar uppgifterna.
Om du inte är medlem men vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter vid ett köp eller beställning. Läs våra köpvilkor – vid köp, beställningar.
Mer info finns på Datainspektionens hemsida (Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.)