Vad är parenteral nutrion, HPN?

Intravenös (parenteral) näring ges som dropp direkt in i blodbanan via en stor ven (blodåder). I Sverige har denna typ av hembehandling funnits sedan början av 1980-talet. HPN-patienter behöver intravenös näringstillförsel under lång tid, hela uppväxten eller kanske hela livet. Dessa barn, ungdomar och vuxna klarar inte av att på vanligt sätt genom mag-tarmkanalen, ta upp näring från födan. Man kan i detta läge undvika undernäring genom att tillföra näring direkt i blodbanan via så kallad venkateter eller venport. För att kunna sköta behandlingen med intravenös näring i hemmet, är det viktigt att alla som berörs får en grundlig utbildning i behandlingsmetoden före hemgång.

Hur bedriver vi vår verksamhet

Sommarträffar
Föreningens främsta målsättning är att varje år kunna arrangera en familjeträff i kombination med årsmöte. Det är mycket värdefullt för alla med HPN och deras familjer att få träffa andra familjer i samma situation.

Forskning och utveckling
Föreningen följer forskning och utveckling med hjälp av läkare, sjuksköterskor och dietister med flera som har patienter med HPN.

HPN-Spegeln
Som medlem eller stödmedlem får Du vårt föreningsblad som utkommer 1 gång per år.

Stadgar

Kontaktformulär

Kontakta oss

E-post:
info@hpn.se

Styrelsen 2023- 2024

Ordförande

Maine Forsberg
ordf@hpn.se
Mobil: 070 – 658 55 83

Stranne 225
891 96 ARNÄSVALL

Vice ordförande
Martine Viken

Sekreterare
Malin Jernberg

Kassör
Jennie Högberg Bergman

Ledamot
Erik Adler

Suppleanter
Björn Nilsson

Carola Nilsson

Agnes Löfgren

Styrelsen 2023-2024

Ordförande
Maine Forsberg
ordf@hpn.se
Mobil: 070 – 658 55 83

Stranne 225
891 96 ARNÄSVALL

Vice ordförande
Martine Viken

Sekreterare
Malin Jernberg

Kassör
Jennie Högberg Bergman

Ledamot
Erik Adler

Suppleanter
Björn Nilsson

Carola Nilsson

Agnes Löfgren