Vad är parenteral nutrion, HPN?

Intravenös (parenteral) näring ges som dropp direkt in i blodbanan via en stor ven (blodåder). I Sverige har denna typ av hembehandling funnits sedan början av 1980-talet. HPN-patienter behöver intravenös näringstillförsel under lång tid, hela uppväxten eller kanske hela livet. Dessa barn, ungdomar och vuxna klarar inte av att på vanligt sätt genom mag-tarmkanalen, ta upp näring från födan. Man kan i detta läge undvika undernäring genom att tillföra näring direkt i blodbanan via så kallad venkateter eller venport. För att kunna sköta behandlingen med intravenös näring i hemmet, är det viktigt att alla som berörs får en grundlig utbildning i behandlingsmetoden före hemgång.

Hur bedriver vi vår verksamhet

Sommarträffar
Föreningens främsta målsättning är att varje år kunna arrangera en familjeträff i kombination med årsmöte. Det är mycket värdefullt för alla med HPN och deras familjer att få träffa andra familjer i samma situation.

Forskning och utveckling
Föreningen följer forskning och utveckling med hjälp av läkare, sjuksköterskor och dietister med flera som har patienter med HPN.

HPN-Spegeln
Som medlem eller stödmedlem får Du vårt föreningsblad som utkommer 1 gång per år.

Stadgar

Kontaktformulär

Kontakta oss

Styrelsen 2022-2023

Ordförande

Maine Forsberg
maine.forsberg@gmail.com
Mobil: 070 – 658 55 83

Stranne 225
891 96 ARNÄSVALL

Vice ordförande
Åsa Hagenbrink
asa.hagebrink@hotmail.com

Sekreterare
Sara Wallin
sawal@telia.com

Kassör
Jennie Högberg Bergman
jennie73.jb@gmail.com

Ledamot
Erik Adler
97eadler@gmail.com

Suppleanter
Björn Nilsson
nilssonbjorn98@gmail.com

Linda Rombin
linca_kfors@hotmail.com

Carola Nilsson
carolanilsson@gmail.com

Styrelsen 2022-2023

Ordförande
Maine Forsberg
maine.forsberg@gmail.com
Mobil: 070 – 658 55 83

Stranne 225
891 96 ARNÄSVALL

Vice ordförande
Åsa Hagenbrink
asa.hagebrink@hotmail.com

Sekreterare
Sara Wallin
sawal@telia.com

Kassör
Jennie Högberg Bergman
jennie73.jb@gmail.com

Ledamot
Erik Adler
97eadler@gmail.com

Suppleanter
Björn Nilsson
nilssonbjorn98@gmail.com

Linda Rombin
linca_kfors@hotmail.com

Carola Nilsson
carolanilsson@gmail.com