Medlemskap

Huvudmedlem: 150 kr/år

Stödmedlem: 100 kr/år

Familjemedlem: 50 kr/år

Sponsormedlem: 500 kr/år

Ge en gåva

Swishnummer: 123 456 789